Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

De Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid pleit bij oplevering van het rapport 'Over de drempels met taal en rekenen' (23 januari 2008) voor voorgeschreven tussenniveaus voor taal en rekenen tijdens de hele schoolcarrière van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. De groep die onder aanvoering van voorzitter Heim Meijerink de niveaubeschrijvingen uitwerkte, stelt dat deze maatregel de hoge uitval in het onderwijs zal verminderen en zal zorgen voor een beter kennisniveau voor taal en rekenen/wiskunde van schoolverlaters die instromen in maatschappij en beroep. Hoofdaanbevelingen:

 1. Voer de voorgestelde niveaubeschrijvingen in
 2. Geef prioriteit aan basiskennis en basisvaardigheden voor taal en rekenen (dat betekent bijvoorbeeld inoefenen en onderhouden)
 3. Investeer in voorwaarden (scholing, tijd, middelen) om niveauverhoging te bereiken

Referentieniveaus

Het referentiekader voor taal en rekenen bestaat uit vier referentieniveaus. In deze niveaus onderscheidt men kwaliteiten: een fundamentele kwaliteit en een streefkwaliteit. Deze kwaliteiten, het zijn er acht in totaal, overlappen elkaar deels. Tussen de vier niveaus in het referentiekader is er sprake van overgangen. Deze overgangen heten drempels. Het zijn cesuren in de ontwikkeling van leerlingen, die ontstaan door overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem. Door het systematisch beschrijven van basiskennis en basisvaardigheden probeert men bij te dragen aan soepele overgangen over deze drempels heen. De fundamentele kwaliteit die men aanduidt als 2F beschouwt men als een noodzakelijke kwaliteit voor het in algemeen opzicht goed maatschappelijk functioneren op het terrein van taal en rekenen. Men is van mening dat de beheersing van de basiskennis en basisvaardigheden die zijn beschreven bij deze kwaliteit voorwaarden zijn voor het functioneren als burger in de samenleving.

referentieniveaus_rekenen.jpg
 • 1F Fundamentele kwaliteit niveau 1
 • 1S Streefkwaliteit niveau 1
 • 2F Fundamentele kwaliteit niveau 2, tevens algemeen maatschappelijk gewenst niveau
 • 2S Streefkwaliteit niveau 2
 • 3F Fundamentele kwaliteit niveau 3
 • 3S Streefkwaliteit niveau 3
 • 4F Fundamentele kwaliteit niveau 4
 • 4S Streefkwaliteit niveau 4

Geschiedenis

 • najaar 2008, veldraadpleging PO, VO en MBO
 • 23 januari 2008, rapport wordt aangeboden aan OCW.
 • 9 mei 2007, de Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid wordt geïnstalleerd.
 • 12 februari 2007, brief OCW aan 2e kamer, onderwerp: reken- en taalvaardigheid van instromers in de opleiding tot leraar basisonderwijs en de doorlopende leerlijnen reken- en taalvaardigheid). De minister stelt voor een expertgroep doorlopende leerlijnen rekenen en taal in te stellen: "Om de doorlopende leerlijnen voor rekenen en taal mogelijk te maken, moet voor elk referentieniveau de bijbehorende leerstof gespecificeerd worden. Dat vraagt bij uitstek om vakinhoudelijke expertise. Daarom wil ik een Expertgroep doorlopende leerlijnen rekenen en taal instellen die leerstof zal formuleren die past bij verschillende referentieniveaus."

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE