Excellentie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Het uitmunten van leerlingen in bepaalde vakken/vaardigheden of het uitmunten van onderwijsorganisaties op bepaalde aspecten
  • Zie ook Hoogbegaafdheid

Achtergrond

Vanaf ongeveer 2005 komt de term 'excellentie' steeds vaker in het Nederlands onderwijs voor. Ten eerste wordt daar vaak de excellentie van de leerling bedoeld, maar gaandeweg (vanaf 2009) wordt de term excellentie ook gebruikt voor de betreffende onderwijsorganisatie.

Excellentie van de leerling

Daarbij lopen twee definities regelmatig door elkaar:

  • Leerlingen met uitzonderlijke leerprestaties die sterk uitstijgen boven gemiddelde waardes
  • Een discussie dat elke leerling kan excelleren op eigen niveau.

Deze tweeledige invulling van het begrip maakt de discussie niet altijd even gemakkelijk te voeren. Vanaf 2010 wordt de vraag in het Nederlandse onderwijssysteem sterker dat de betere leerling ondersteund moet worden bij het excelleren. Dit is deels een reactie op internationale onderzoeken (o.a. TIMSS) waar Nederland iets lager scoort dan vorige metingen, en dat wordt toegeschreven aan de veronderstelling dat in Nederland te weinig aandacht zou zijn voor excellente leerlingen.

Excellentie van de onderwijsorganisatie

In 2011 start OCW de campagne om Excellente scholen (po en vo) te kunnen aanwijzen. Daarnaast heeft bijvoorbeeld VOS/ABB een campagne Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld (TOP-school).

Stimuleringsprogramma Excellentie uit 2008

Stimuleringsprogramma van OCW uit 2008 gericht op cognitief toptalent, 10 miljoen euro.

Omdat deze brief (OCW, najaar 2008) ingaat op de rol van basisscholen bij het stimuleren van excellentie, is het nodig de leerprestaties van leerlingen te plaatsen binnen de kaders van de kerndoelen voor het primair onderwijs. Het gaat dan om kerndoelen voor vakken als Nederlands, Engels, Fries, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie, natuur en techniek, geschiedenis, kunstzinnige oriëntatie en bewegen. Om excellent te presteren binnen één of meer van deze kerndoelen, zijn talent en uitdagend onderwijs alleen niet afdoende. Wetenschappers wijzen ook op het belang van doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden, de thuissituatie, de invloed van vrienden en activiteiten in de vrije tijd bij het optimaal ontwikkelen van (top)talent.

Prestatiebox uit 2010

De overheid probeert Excellentie te ondersteunen door middel van de Prestatiebox regeling.

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20120118, aanvulling
  • 20090306, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE