Euclides

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

EUCLIDES is het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en tevens vakblad voor de wiskundeleraar.

Het blad verschijnt 8 maal per verenigingsjaar.

De redactie van Euclides kan vergeleken worden met een permanente werkgroep van de vereniging, maar neemt als zodanig toch wel een bijzondere positie in.

Het redactiestatuut geeft richtlijnen voor de kopij, het redactionele werk en het benoemen van nieuwe redactieleden. In het statuut zijn tevens de relatie met het bestuur en de relatie met de producent/drukker van het blad beschreven.

De redactie onderhoudt nauwe contacten met de andere werkgroepen van de vereniging.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE