Focusgebied Education for Learning Societies

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Personen

  • Prof. dr. P.P.M. (Paul) Leseman
  • Prof. dr. M.H.A.M. (Marja) van den Heuvel-Panhuizen
  • Prof. dr. T.J.M. (Ted) Sanders

Achtergrond

In het stimuleringsgebied Educational and Learning Sciences werken we samen aan innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken vanuit verschillende disciplines: psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, neurocognitie, linguïstiek, sociologie, bètadidactiek, economie, recht en bestuur. Met ons onderzoek willen we bijdragen aan een betere kwaliteit van opvoeding, onderwijs en leren in alle levensfasen, van de baby- en peutertijd tot ver in de volwassenheid.

els_200.jpg

Hoofdthema’s

  • Ontwikkeling van professionele expertise
  • Sociale en culturele dynamiek van leergemeenschappen
  • Verbindend in deze thema’s zijn belangrijke nieuwe inzichten in impliciete en expliciete leerprocessen en in de rol van emoties, belichaamde kennis, nieuwsgierigheid, sociale interactie en communicatie bij het leren. Ook de rol van nieuwe media, in het bijzonder Serious Gaming, vormt een rode draad.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE