ELWIeR - Forum

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Werkpakket 2 ihkv van ELWIeR (2010-2012)
  • Het Forum van ELWIeR is de onmoetingsplaats van de mensen die betrokken zijn bij de lerarenopleidingen rekenen-wiskunde.

Achtergrond

In ELWIeR I (2007-2010) is duidelijk geworden dat de fysieke ontmoetingen tussen opleiders (bijeenkomsten/workshops) een meerwaarde hebben voor afstemming en professionalisering, niet in het minst vanwege de huidige aandacht voor doorlopende leerlijnen en wat dit voor consequenties zou moeten hebben voor de opleiding van leerkrachten/docenten.

Probleemstelling en vraagstelling

De verschillende onderdelen (pabo, tweedegraads, eerstegraads) komen elkaar niet ‘van nature’ tegen. Een enkele keer is een docent zowel betrokken bij de pabo als bij de tweedegraadslerarenopleiding. De primaire verantwoordelijkheid voor de eigen opleiding maakt het soms lastig om gezamenlijke ontwikkel- en onderzoekstrajecten te kunnen doorlopen. Toch heeft ELWIeR aangetoond dat dit op deeltrajecten mogelijk is. De vraagstelling voor het werkpakket Forum is nu hoe dit op een efficiente wijze te bewerkstelligen.

Produkten

  • Het organiseren van twee edities van een landelijke conferentie voor opleiders rekenen-wiskunde uit Nederland (en Vlaanderen) van pabo, tweedegraads en eerstegraads opleidingen, te weten in najaar 2010 en in najaar 2012. Dit in navolging van de conferentie die ELWIeR organiseerde in november 2008. Opbrengst van de conferentie: een actueel debat – zeer waarschijnlijk over de kennisbases en dan voor de vakdidactische component daarvan – en een conferentiebundel met artikelen (deze bundel zal ook online beschikbaar zijn op de diverse plaatsen zoals kennisbanken en wiki).
  • Het verzorgen van drie bijeenkomsten per jaar voor enkele kernleden uit de verschillende gelederen (twee mensen uit de pabo, twee mensen 2e graads, 1 persoon 1e graads en enkele experts uit ondersteunende instellingen). Deze kernleden vormen samen de programmacommissie van de tweejaarlijkse conferentie en manifesteren zich tevens richting het bestaande conferentie-circuit (Panama, SLW, Vadiwulo, Velon, etc.).
  • Afstemming met de kenniskringen van de lectoren die in het gebied van de lerarenopleiding wiskunde en rekenen actief zijn.

Overige werkpakketten

  1. ELWIeR - Onderzoek
  2. ELWIeR - Forum
  3. ELWIeR - Opleiding
  4. ELWIeR - Informatie

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE