ELWIeR-onderzoek wiskundeonderwijs bovenbouw havo/vwo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

 • Onderzoek ihkv ELWIeR
 • Doel: zicht krijgen op het opleiden van eerstegraads leraren wiskunde en de rol van het Handboek wiskundedidactiek
 • Doelgroep: lerarenopleiders eerstegraads wiskundeleraren; eerstegraads wiskundeleraren
 • Inhoud: aanleiding, onderzoeksvragen, methode, literatuur
 • Type: onderzoeksopzet

Achtergrond

Aanleiding

In Nederland kunnen studenten op twee manieren eerstegraads wiskunde leraar worden: (1) eerst een bachelors graad aan een hbo-instelling voor de tweedegraads bevoegdheid, gevolgd door een tweejarige masteropleiding aan een hbo-instelling; (2) na de graden bachelor of scienceen master of science in wiskunde een eenjarige opleiding tot eerstegraads wiskunde leraar, allemaal aan een universiteit. Hoewel deze twee mogelijkheden in principe gelijkwaardig zijn, vermoeden we toch dat er grote verschillen zijn. Om er twee te noemen: beginnende leraren met een hbo-opleiding hebben vaak meer onderwijservaring omdat ze al werkzaam zijn in het tweedegraads gebied, beginnende leraren met een universitaire achtergrond hebben meer en diepere wiskundige kennis en ervaring. Voor de hbo-lerarenopleiding is de kennisbasis wiskunde vrijwel klaar, voor de universitaire lerarenopleidingen bestaat die kennisbasis niet. ELWIeR heeft in de periode 2007 – 2010 een handboek wiskundedidactiek ontwikkeld, met name voor de wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo, waarin alle onderwerpen didactisch aan de orde komen. Dit handboek (Van Streun, Drijvers & Zwaneveld; momenteel in druk) is al een paar jaar elektronisch beschikbaar, zie http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Handboek_Vakdidactiek_Wiskunde_(Algemeen) [1]. We beschouwen dit handboek als een goed alternatief voor de ontbrekende kennisbasis.

Onderzoeksvraag

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond zijn we geïnteresseerd in hoe aankomende leraren een serie lessen ontwerpen en uitvoeren over een wiskundeonderwerp van de bovenbouw dat in het handboek beschreven wordt. Daartoe vragen we alle wiskundelerarenopleidingen in het cursusjaar 2011-2012 door hun studenten een dergelijke lessenserie te laten ontwerpen en uitvoeren. Deze algemene belangstelling hebben we opgesplitst in de volgende deelvragen:

 • Wat is de rol van het handboek bij deze lessenserie?
 • Is er een verschil in benadering tussen de twee soorten aankomende leraren?
 • Wat is de invloed van ervaring in het geven van wiskundeonderwijs?

Om de antwoorden op deze vragen te kunnen interpreteren, moeten we ook het een en ander van de verschillende lerarenopleidingen weten. Daartoe inventariseren we bij de wiskundelerarenopleidingen de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is de inhoud van het vakdidactisch deel van de opleiding?
 • Welke rol speelt het handboek/de kennisbasis in dit vakdidactisch deel?
 • Wat zijn de doelen, opzet en wijze van beoordeling van het vakdidactisch deel?
 • Wat is het opleidingsontwerp dat de opleiding hanteert?

Methode

Ten behoeve van de inventarisatie van wat er op de verschillende opleidingen aan vakdidactiek wordt gedaan hebben we deze elektronisch een vragenlijst voorgelegd. Voor de rol van het handboek bij de lessenserie, het verschil in benadering tussen de twee soorten aankomende leraren en de invloed van ervaring met wiskundeonderwijs hebben we een aanpassing gemaakt van de vragenlijst die gemaakt is om de PCK voor programmeeronderwijs bij informatica vast te stellen. Dit heeft geresulteerd in een elektronische vragenlijst die aan de aankomende leraren zal worden voorgelegd na de uitvoering van de lessenserie. Tevens vragen we hun om een korte beschrijving het ontwerp en de uitvoering van de lessenserie. Op basis van de antwoorden hopen we dat we de karakteristieken van de verschillende wiskundelerarenopleidingen kunnen beschrijven, dat we goede impressies kunnen geven van de lessenseries van de aankomende leraren, dat we de lessenseries van beide soorten aankomende wiskundeleraren kunnen vergelijken door ze te relateren aan het betreffende hoofdstuk van het handboek, aan de kennisbasis en aan de ervaring in het geven van wiskundeonderwijs.

Literatuur

 • Saeli, M., Jochems, W., Zwaneveld, B., Perrenet, J. (2011). Programming: Teachers and Pedagogical Content Knowledge in the Netherlands (ingestuurd).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE