Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • NRO call 2015 (deadline 21-4)
 • Onderzoek naar gepersonaliseerd leren met ICT in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.


Achtergrond

 • Een consortium bestaat uit maximaal drie onderzoeksinstellingen.
 • Het consortium dient te beschikken over expertise op het gebied van gepersonaliseerd leren, differentiëren en adaptief onderwijs; onderwijs & ICT; innovatie in het onderwijs; onderzoeksmethoden passend bij de doelstelling van het onderzoek; databeheer; rechtswetenschappelijke kennis voor zover relevant; en het samenwerken met scholen.
 • De partners binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT (PO-raad, VO-raad, Ministeries van OCW & EZ) hebben budget beschikbaar gesteld en het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten.
 • Het budget voor deze financieringsronde bedraagt 1.360.000 euro.
 • Het onderzoek richt zich op de kenmerken van gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en de relatie tussen deze kenmerken en de opbrengsten van het onderwijs.
 • De sector als geheel (primair en voortgezet onderwijs) moet van de resultaten van het onderzoek kunnen leren.

Onderzoeksvragen

 • Hoe geven scholen invulling aan gepersonaliseerde leersituaties met ICT? Zetten zij het ICT-materiaal in als bedoeld? Welke interactie vindt plaats tussen het materiaal en leraren?
 • Maakt de inzet van ICT-materiaal het gemakkelijker voor leraren om te differentiëren en/of voor leerlingen om een eigen leertraject te kiezen?
 • Welke opbrengsten worden gerealiseerd in vergelijking tot een situatie zonder inzet van ICT-mogelijkheden tot gepersonaliseerd leren?
 • Wat is de mate van samenhang tussen inrichtingskenmerken van gepersonaliseerd leren met ICT en onderwijsopbrengsten?

Lokale onderzoeksteams

In dit onderzoek heeft elk Leerlab in het VO of praktijksituatie in het PO een lokaal onderzoeksteam. Dit team kent een gepromoveerde onderzoeker (een docent-onderzoeker uit één van de scholen, een lerarenopleider of een “externe” onderzoeker) en één of meer docenten. Docenten die de te onderzoeken activiteit uitvoeren kunnen deel uitmaken van het lokale onderzoeksteam.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE