Doelen reken-wiskundeonderwijs (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Doelen reken-wiskundeonderwijs
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Rekenen-wiskunde wordt wereldwijd gezien als een belangrijk kennisgebied, en neemt daarom in vrijwel elk land een belangrijke positie in in het curriculum van basisschool tot universitair onderwijs.

Verschillende doelen van reken-wiskundeonderwijs kunnen onderscheiden worden:

  • Rekenen/Wiskunde voor de wiskunde (gericht op de discipline wiskunde)
  • Rekenen/Wiskunde voor een succesvolle schoolloopbaan (goed gedefinieerde schoolwiskunde; wiskunde als selectievak binnen de schoolloopbaan en dergelijke)
  • Rekenen/Wiskunde voor kritisch burgerschap (Numeracy, Mathematical Literacy, Techno-Mathematical Literacy, zie ook Gecijferdheid)

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
Een discussie over de doelen van wiskundeonderwijs is een regelmatig terugkerend thema, soms ontaardend in een 'Math War' (het uit balans raken van de discussie over de verhouding tussen kale basisvaardigheden enerzijds en functioneel gebruik anderzijds), soms in een goede dialoog.

In de periode 1960-1970 (ook wel aangeduid met de periode New Math) werd onder invloed van het Sputnik effect in Amerika een nieuw onderwijsconcept geintroduceerd dat uit was op een grondiger wiskunde-kennis bij de gemiddelde leerling. De kritiek die daar vervolgens op kwam was dat er te weinig aandacht was voor de 'meer eenvoudige' basisvaardigheden (zie bijv. Kline 1973).

Zo zijn er meerdere voorbeelden te geven waaruit blijkt dat de onderliggende componenten van goed reken-wiskunde onderwijs (goed gekende basisvaardigheden enerzijds en een helder/slim functioneel gebruik van die basisvaardigheden in concrete probleemsituaties anderzijds) allebei zorgvuldige aandacht behoeven en dat de betere curricula voor rekenen-wiskunde (wereldwijd) een goede balans hebben gevonden tussen deze twee aspecten.

Verwijzingen

Een beschouwing over de gevolgen van New Math in Amerka.

Voor de praktijk betekent dat:

Voor pabo-studenten:

De auteur adresseert twee artikelen over (leren) rekenen die in vorige nummers van dit tijdschrift veel stof hebben doen opwaaien: Craats, J. van de (2007). Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen, 2007/5 (1792) en Uittenbogaard, W. (2008). Hoe Juliette en Jonas leren rekenen, 2008/1 (591). In dit artikel zoekt hij de gulden middenweg tussen de 'een-weg'-aanpak van vd Craats en de diverse benadering van Uittenbogaard.

Een artikel waarin wordt vastgesteld waar de focus van rekendidactiek ligt als het gaat om 'basis'vaardigheden rekenen
Naast het wiskundeonderwijs heeft ook het rekenen op de basisschool de laatste decennia grote veranderingen doorgemaakt. Universele algoritmes hebben plaatsgemaakt voor methodes die directer appelleren aan het vermogen om getallen en andere rekenkundige begrippen direct voor te stellen en op grootte te kunnen schatten. Ook is er veel moeite gedaan om de sommen in te bedden in toegepaste situaties, dichtbij de belevingswereld van het kind. Wat betekenen deze veranderingen voor de rekenvaardigheid van scholieren? Jan van de Craats maakt zich grote zorgen

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen

Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links


stop know

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE