Digilijn rekenen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern


Inhoud

Algemeen

  • Project van de SLO, 2009-2013
  • Digilijn Rekenen, een visueel-dynamisch hulpmiddel, biedt een overzicht van leerlijnen voor de voornaamste leerstofdomeinen voor rekenen in groep 1 tot en met 6.
  • Een leerlijn bestaat uit een reeks leerstappen die worden toegelicht en voorzien van illustratieve videofragmenten, voorbeeldopgaven en suggesties voor activiteiten.

Achtergrond

digilijn.jpg


Achtergrond

In het kader van het SLO-project Beter met Rekenen zijn de afgelopen jaren nascholingsmaterialen en leerlijnposters ontwikkeld die gericht zijn op het stimuleren van inzicht in doorlopende leerlijnen bij leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, e.d.

Naar aanleiding van een aantal ervaringen met deze materialen in nascholingscursussen is het idee ontstaan om speciaal met het oog op het verhelderen van allerlei aspecten van doorlopende leerlijnen, een digitale, webgebaseerde omgeving te ontwerpen waarbinnen de voornaamste leerlijnen uit het aanvankelijk rekenen (groep 1 t/m 5 á 6) op een dynamische en visueel aansprekende manier in beeld gebracht en toegelicht worden.

digilijn_voorbeeld.jpg

Digilijn Rekenen biedt informatie over de leerstappen binnen deze leerlijnen en geeft een beeld hoe deze leerstappen aan elkaar gerelateerd zijn.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE