Digibord rekenen wiskunde PO

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

In 2007 is door het Freudenthal Instituut een aanvraag ingediend en toegekend bij Kennisnet in het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in schooljaar 2008-2009.

Titel: Het digitale schoolbord als katalysator voor begripsontwikkeling bij rekenen-wiskunde'

Samenvatting

Op steeds meer basisscholen zijn klaslokalen uitgerust met digitale schoolborden. Hoewel een groeiende hoeveelheid onderzoeksliteratuur ingaat op de mogelijkheden van dit medium in het algemeen, is weinig informatie beschikbaar over de specifieke inzet bij rekenen-wiskunde. De kansen die daar liggen, lijken niet beperkt te zijn tot het oefenen van vaardigheden. Juist waar het de begripsvorming betreft, die plaatsvindt in interactieve onderwijsvormen, lijkt het digitale schoolbord een in potentie geschikt medium. De vraag is echter op welke manier deze potentie kan worden benut. In het voorgestelde onderzoek wordt deze vraag na een inventarisatie van beschikbare software beantwoord door ideeën van ontwerpers en praktijken van ervaren leraren met elkaar te confronteren. De lessen die hieruit worden getrokken worden uitgewerkt tot overdraagbare scenario’s voor het gebruik van het digitale schoolbord als katalysator van de begripsvorming bij rekenen-wiskunde.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE