Diagnostische toetsen rekenen vo en mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

In opdracht van OCW ontwikkelde Cito in 2009 diagnostische toetsen voor rekenen. OCW stelde de toetsen kosteloos ter beschikking aan het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ze sloten - in principe - aan bij de referentieniveaus uit het rapport refworks.jpg Over de drempels met taal en rekenen. Het betreft toetsen bij de niveaus 2F en 3F. Het afnemen van de toetsen was vrijwillig. Bovendien konden scholen zelf kiezen of ze alle vaardigheden wilden toetsen of slechts een deel van die vaardigheden. De toetsitems richtten zich op de domeinen getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden

AKA

Op basis van de ervaringen 2009 kan vastgesteld worden dat de toetsen minder geschikt zijn voor afname binnen AKA opleidingen (mbo)

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE