Diacijfer

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Toetsen voor rekenen

Achtergrond

  • website, november 2013

Met Diacijfer kunt u het rekenniveau van uw leerlingen vaststellen in relatie tot de landelijke referentieniveaus rekenen 1F en 2F. De toetsen voor de verschillende onderwijsniveaus bestaan ieder uit 33 sommen.

Deel A bestaat uit kale opgaven die zonder rekenmachine moeten worden gemaakt. Deel B bevat 24 functionele opgaven waarmee de domeinen getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden worden getoetst. Bij deze opgaven kunnen de leerlingen een online rekenmachine gebruiken.

De rekentoetsen van Diacijfer zijn ontwikkeld in samenwerking met het APS. Kenmerkend is dat taal zoveel mogelijk is vervangen door beeld. Uit onderzoek is gebleken dat dit een betere meting van de rekenvaardigheid oplevert.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE