Denkmodel

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Een denkmodel is een model dat mentaal (in je hoofd) kan worden opgeroepen, wanneer men voor een wiskundig probleem geplaatst wordt. Daarvoor is nodig dat het model er zo uitziet dat het de wiskundige structuur helder weergeeft.

Van de 30 kinderen in groep 8 hebben er 6 griep. Hoeveel procent is dat? Voor de oplossing van dit probleem kan het rekenwerk heel goed georganiseerd worden door een verhoudingstabel te gebruiken:

deel 6 2 20

geheel 30 10 100

De verhoudingstabel kan in dit voorbeeld slecht als denkmodel fungeren, omdat de onderliggende structuur van de opgave er slecht in zichtbaar wordt. De verhoudingstabel is hier veeleer een rekenmodel.

Zou men voor de oplossing van het probleem een dubbele getallenlijn gebruiken, dan wordt die structuur wél goed zichtbaar:

Afbeelding:Denkmodel.jpg

De dubbele getallenlijn is hier goed bruikbaar als zowel een denkmodel als een rekenmodel.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE