Deltaplan taal en rekenen mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Deltaplan taal en rekenen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Een plan om te werken aan de verbetering van vaardigheden in het mbo op het gebied van taal en rekenen. Voorjaar 2009

Uit de brief van OCW (4-12-2008): "De vormgeving van dit Deltaplan vraagt nauwe afstemming met de onderwijsinstellingen (MBO Raad), deskundigen en docenten. Ook de Stichting Lezen & Schrijven zal bij de totstandkoming van het Deltaplan worden betrokken. Mijn voornemen is het uitgewerkte Deltaplan in het eerste kwartaal van 2009 aan uw Kamer te doen toekomen, zodat in de mbo-sector ruim voor 1 januari 2010 met de voorbereiding van de uitvoering van het Deltaplan kan worden begonnen."

Uit de brief van OCW (22-12-2008): 3.1 Een stevige financiele impuls Er wordt geld geheveld van educatie naar mbo. Er zal een 'Deltaplan taal en rekenen mbo' worden opgesteld.

Examens

Uit de brief van OCW (22-12-2008): "2.2 Centrale examens Nederlands en rekenen. Voor de vierjarige mbo-4 opleidingen zullen de eerste verplichte examens in 2014 plaatsvinden. Om al eerder ervaring te kunnen opdoen, wordt vanaf 2012 alle instellingen tenminste verzocht om met een substantieel aantal mbo-4 deelnemers deel te nemen aan de centrale examens."

"4. Aanpak voor de korte termijn" "4.2 Raamwerk rekenen/wiskunde"

"Voor het mbo is in december 2008 een conceptraamwerk rekenen/wiskunde ontwikkeld. Ook dit heeft de Commissie Meijerink geinspireerd bij het opstellen van referentieniveaus voor rekenen. Aanvankelijk zou dit raamwerk de basis vormen voor het opnemen van rekenniveaus in de kwalificatiedossiers van 2009-2010. Omdat ik in 2010 het referentiekader voor rekenen in de kwalificatiedossies wil opnemen zou het raamwerk slechts voor een jaar van toepassing zijn. Een dergelijke op voorhand tijdelijke introductie maakt het implementatieproces onnodig complex. Ik zal om die reden voor schooljaar 2009-2010 de eisen in de kwalificatiedossiers die zijn gebaseerd op het raamwerk rekenen/wiskunde niet vaststellen. Ik wil 2009 zoveel mogelijk benutten om de opgedane ervaringen van kenniscentra met het raamwerk rekenen/wiskunde te gebruiken voor de implementatie van de referentieniveaus voor rekenen."

Brieven OCW

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE