DPICT

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Project van FIsme
  • DocentPraktijken in ICT-rijk wiskundeonderwijs

Achtergrond

DPICT (DocentPraktijken in ICT-rijk wiskundeonderwijs) is een project in het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken van Kennisnet. Het onderzoek richt zich op het gebruik van ICT in de wiskundeles en de rol van de docent hierin. Aanleiding is dat de integratie van ICT in de lespraktijk lastig blijkt. Een van de oorzaken hiervoor is dat veel docenten niet goed weten hoe ze ICT op een zinvolle manier kunnen inzetten in hun les.

Om te onderzoeken hoe ICT een plaats kan krijgen, welke praktijken geschikt zijn en hoe de gemiddelde docent zich deze praktijken eigen kan maken, wordt in dit project een community van tien docenten en drie onderzoekers ingericht. De deelnemende docenten voeren gedurende het schooljaar 2011-2012 drie beproefde lessenseries uit in klas 2 van havo-vwo.

Tijdens de lessenseries wordt geïnventariseerd hoe de docenten omgaan met ICT in de les. De effectiviteit van de lessenseries wordt gemeten door middel van voor- en natoetsen. De efficiëntie van de handelingspraktijken van de docenten zal worden gemeten aan de hand van zelfrapportages door de docenten.

De resultaten van het onderzoek omvatten een overzicht van efficiënte en effectieve manieren om ICT in te zetten in de wiskundeles en inzicht in de manier waarop deelname in een community de professionele ontwikkeling van gemiddelde docenten bevordert. Deze inzichten kunnen worden ingezet in de professionalisering van zittende en toekomstige docenten.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE