CvTE

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • College voor Toetsen en Examens
  • Voorheen CvE, vh CEVO

Achtergrond

Het College voor Examens bestaat uit een algemeen bestuur, waarin het georganiseerde onderwijsveld is vertegenwoordigd, en uit een vaksectie voor ieder examenvak. De vaksectie bestaat uit een deskundig voorzitter en twee leden die als leraar lesgeven aan examenkandidaten.

  • Het CvE produceert zelf geen examenopgaven. Het geeft een gespecificeerde opdracht voor de productie van de opgaven en de toetsen voor het centraal examen aan de Citogroep. Tevens begeleidt het CvE het productiewerk van de Citogroep en uiteindelijk stelt iedere vaksectie het examen vast.
  • Het CvE geeft enige uitvoeringsregels voor het centraal examen: het examenrooster, hulpmiddelen, regels voor de beoordeling van het examen. Men stelt jaarlijks na afloop van het examen de definitieve normering vast, en coördineert het totale werk rond de examens.
  • Het CvE zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van de opgaven zoveel mogelijk te garanderen, zoals het door onafhankelijke deskundigen laten nakijken en het normhandhavingsysteem, een systeem om de moeilijkheidsgraad in te schatten.
  • Het CvE werkt met een hoge mate van zelfstandigheid onder de eindverantwoordelijkheid van de minister.

De taak van het CvE is geregeld in het Eindexamenbesluit artikel 39 (Eindexamenbesluit op Het Examenblad). Op grond van die taak heeft het CvE diverse regelingen vastgesteld. Men publiceert jaarlijks opeenvolgend in september- en maartmededelingen over de eindexamens, waarin wordt beschreven waar de scholen op moeten letten en hoe het centraal examen georganiseerd wordt.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE