Creativiteit

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern


Algemeen

  • Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen.
  • Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden.
  • Wordt gezien als een van de 21ste eeuwse vaardigheden
  • (Vlad Glaveanu) Creativiteit is een recent fenomeen (verschijnt pas in late 19e in woordenboeken), is erg cultuur/context afhankelijk. In het verleden verwees het vooral naar het creeren, maken van dingen. Tegenwoordig vooral ook naar dimensies als creative thinking. Interessant is de dynamiek tussen creativity beliefs en creative practices.
  • Aspects of creativity: Inspiration (romantic, expression, spontanity oriented), divergent thinking, problem solving (utility oriented), improvisational skills (process rather than product), perspective taking (role play).
  • Aims/what we try to empower while educating for creativity: Romantic ideals, market economies, democratic practices, individualism, artistic and/or practical thinking, non-conformism, empathy.
  • Important for education (Lynn Newton): Create rich learning environments and rich experiences.
  • Important for divergent thinking: use/value open tasks that have multiple solutions, use problem posing tasks (leren een goed probleem te formuleren is het halve werk).
  • Implementatie probleem: docenten hebben heel vaak andere over creativiteit, bijvoorbeeld in relatie tot verschillende vakgebieden (wiskunde heeft het minst met creativiteit te maken, gaat over feiten en verwerven van vaste procedures, terwijl kunst het meest te beiden heeft, dat gaat over maken/creëren).
  • Het denken over het belang van creativiteit in het onderwijs heeft ook consequenties op toets-niveaus: van Bloom (zonder creativity) naar Anderson & Krathwohl (2001).

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE