Creatief vermogen en kritisch denken

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • OESO-onderzoek naar een meetinstrument voor creatief vermogen en kritisch denken
  • Voor Nederland: Kohnstamm Instituut

Achtergrond

  • website, mei 2016

Nederland participeert in een internationaal OESO-project dat focust op het ontwikkelen van een meetinstrument om creatief vermogen en kritisch denken in het po en vo in kaart te brengen. Aan het project nemen 13 landen deel: Brazilië, China, Engeland en Wales, Finland, Frankrijk, Hongarije, India, Nederland, Rusland, Slowakije, Thailand en de Verenigde Staten. In Nederland doen 20 docenten en 900 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs mee.

In dit onderzoek ontwikkelt men allereerst een praktische toolkit voor docenten. Docenten gaan aan de slag met het ontwikkelen van lessen en didactische werkvormen die creativiteit en kritisch denken stimuleren. Dat wordt gedaan in 2 domeinen: rekenen/wiskunde en beeldende vakken. Er wordt daarnaast gewerkt aan een formatief instrument (rubric) om de voorgang van leerlingen in kaart te brengen. Tot slot verzamelt men portfolio’s van leerlingen. Vakdidactici op het gebied van rekenen (SLO) en beeldende vakken (ILO/UvA) bieden training en ondersteuning. Kennisdelen staat in dit project centraal: via een digitaal platform wisselen docenten ervaringen uit en krijgen zij toegang tot werkvormen die in binnen- en buitenland worden ontwikkeld.


  • website (oecd)

There is a growing consensus that formal education should cultivate the creativity and critical thinking skills of students to help them succeed in modern, globalised economies based on knowledge and innovation. However, teachers’ (and countries’) ability to foster and monitor progress is limited by the lack of understanding of how some of these skills materialise at different development stages. One reason why these competences are not promoted in a systematic way is that education systems have rarely established ways to assess them formally. Another, related reason is that, beyond an agreement on the broad objective, it is not clear how these skills can be visibly and tangibly articulated by teachers, students and policy makers, especially as part of the curriculum. With this project, the OECD Centre for Educational Research and Innovation (CERI) aims to further develop and refine our understanding of how creative and critical thinking skills can be assessed in an educational setting.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE