Convergente differentiatie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Een didactische werkwijze om differentiatie aan te brengen in een klassesituatie.

convergente_differentiatie.jpg

Bron: Vernooij (2009)

Achtergrond

Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de groep als geheel. Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Bij convergente differentiatie staat de leerkracht centraal: hij legt uit, doet voor, oefent eerst samen met de kinderen en laat hen dan zelfstandig oefenen.

De leraar streeft ernaar alle kinderen deel te laten nemen aan klassengesprekken (door daarbij juist gebruik te maken van de verschillen tussen kinderen om aldus kinderen van elkaar te laten leren) en houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen tijdens momenten van zelfstandig werken.


Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE