Contextfase

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De contextfase is die fase uit leergangen voor rekenen en wiskunde waarin de kinderen kennis maken met het onderwerp en dit op basis van hun intuïtieve noties met elkaar en met de hulp van de leraar nader onderzoeken. De benadering is aanvankelijk vooral globaal en kwalitatief. De kinderen krijgen gelegenheid betekenis te geven aan de belangrijkste begrippen uit de desbetreffende leerstof. Na de contextfase volgen de modelfase, de semi-formele fase, de formele fase en de toepassings- en oefenfase.

Overigens ontwikkelen kinderen zich lang niet altijd langs deze (theoretische en ogenschijnlijk lineaire) lijn. Soms maken zij vanuit een context een uitstapje naar het toepassen en oefenen van getalrelaties alvorens de context te abstraheren tot een model. Bij de leergangen voor meten en meetkunde blijkt de ontwikkeling van de leerprocessen bij de kinderen grilliger en veel minder voorspelbaar te verlopen dan hierboven wordt gesuggereerd. Bovenstaande genoemde fasen betreffen vooral die leergangen waarin het rekenen met getallen centraal staat (bijvoorbeeld het rekenen tot 20, het rekenen tot 100, de breuken enz.)

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE