Concreet

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Bij concreet denkt men allereerst aan concreet materiaal, aan didactische hulpmiddelen die ‘je kunt vastpakken’. Bijvoorbeeld een kralensnoer als voorloper van de getallenlijn en het MAB-materiaal met houten blokjes voor de eenheden, tientallen, honderd- en duizendtallen. Ook concrete materialen als knopen, eierdozen en kastanjes kunnen didactisch worden ingezet. Bij het rekenen met breuken zijn er de breukenstokken, de breukenkast en modellen van breukencirkel, maar ook de eenvoudig te vouwen breukenstroken. Ieder heeft zijn eigen voor- en nadelen, wanneer de didactische inzetbaarheid in acht genomen wordt. Maar wat concreet is, hangt ook van de persoon af die je didactisch benadert. Zo heeft de telrij van de natuurlijke getallen (1, 2, 3, 4, ...) voor de meeste pabostudenten nauwelijks nog geheimen en functioneert deze voor hen in allerlei situaties. Je kunt ermee tellen, je kunt er nummers mee geven, je kunt ze op een meetstrook gebruiken, je ziet ze op bussen en trams staan en je begrijpt dan wat ze daar doen. De telrij is dan niet abstract, maar juist heel concreet. Je kunt zelfs zeggen dat de natuurlijke getallen het concrete (denk)materiaal vormen voor het nadenken over even en oneven of het onderzoeken van de eigenschappen van kwadraten. Maar voor beginnende rekenaars in groep 2 is de telrij niet direct concreet te noemen.

Verwijzingen

  • Gids voor rekenen en wiskunde

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE