Compex

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Computer examen

Vanaf 2006 kunnen alle scholen deelnemen aan de Compex-examens. In elk profiel op havo en vwo, en in elke sector van vmbo gt, is voor één vak een examen beschikbaar waarbij de computer wordt ingezet.


Voor één vak in elk profiel op havo en vwo en in elke sector van vmbo tl is vanaf 2006 voor alle scholen een Compex-examen beschikbaar. In 2007 wordt de pilot voor de inzet van de computer in het centraal examen (Compex) voortgezet. Scholen kunnen er dan voor kiezen een of meer Compex-examens te gebruiken in plaats van de volledig papieren examens.

De examens bestaan voor ongeveer 2/3 uit vragen die ook in het 'gewone' examen worden aangeboden. 1/3 van de vragen beantwoorden de leerlingen met behulp van vakspecifieke programmatuur. Behandeling van extra leerstof is niet nodig. De kandidaten krijgen de opgaven op papier aangeboden en beantwoorden deze ook op papier. Bij natuurkunde havo/vwo en nask-1 vmbo gt worden ook bestanden op de computer opgeslagen.

Voor de volgende vakken zijn in 2007 Compex-examens beschikbaar:

  • vmbo tl: nask 1, biologie, economie
  • havo: natuurkunde 1,2, biologie, aardrijkskunde, economie 1
  • vwo: natuurkunde 1,2, biologie, wiskunde A 1,2, wiskunde A 1

Evaluatie

2003 A1, uitgebreide tabel in excel waarbij leerlingen gewichten kunnen variëren en zo wijzigingen in rangorde kunnen veroorzaken.

2004 A1, twee animaties in Excel van koerswinst (bij in te stellen groeipercentage). De tweede animatie vergelijkt twee soorten exponentiële groei en toont ze in een grafiek en tabel. Leerlingen onderzoeken effecten van veranderingen in parameters en kiezen bij probleem passende parameters.

2005 A1, animatiefilmpje waarin wordt uitgelegd hoe je leesbaarheidsindex in Word vindt, en twee Excel-bestanden: een met voorgeprogrammeerd doorrekenschema voor verschillende leesbaarheidsindices. Leerlingen onderzoeken hoe de achterliggende formules 'werken', en welke variabelen welk effect hebben. Leerlingen bedenken ook zelf formules. Het tweede Excel-bestand bevat weer invulvelden en geeft naast een uitkomst (leesindex) ook een grafiek als een van de 3 variabelen is vastgezet. Leerlingen redeneren over formules.

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE