Competentieprofiel docent rekenen mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Het beschrijven van een competentieprofiel voor de docent rekenen mbo

Achtergrond

Tussen 2010 en 2014 worden verschillende (concept) competentieprofielen opgesteld

Beroepsprofiel docent rekenen in het mbo, format SBB, 14-05-2013


Steunpunt

Cinop

Ik ben op dit moment bezig met een competentieprofiel voor rekendocenten in het MBO. Het is de bedoeling dat het profiel door het veld en experts gedragen is. Jisca Ebelties, cinop, jebelties@cinop.nl, 06-36462196

HU

Zie ook: Competentieprofiel Utrechtse Meester Docent (UMD), onderdeel rekenen (Hogeschool Utrecht, 2009)

www.onderwijsweb.hu.nl//media/hu-onderwijsweb/docs/kader%2520umd%2520taal%2520rekenen%2520burgerschap%2520werkversie%252020092010.pdf

Scholingskader rekenen (2014)

 • Voorstel van het kernteam raamwerk rekenen, augustus 2014

Vakinhoudelijke bekwaamheid

 • De rekendocent heeft een kennisniveau en denkwijze tenminste gelijk aan referentieniveau 3F. Dit betekent dat een docent in staat is rekenkundige vraagstukken zowel instrumenteel als inzichtelijk op verschillende manieren te lossen en zijn berekeningen kan verklaren
 • De docent is goed geïnformeerd over de wettelijke eisen m.b.t. eindtoetsen en examen / COE rekenen
 • De docent kan systematisch en onderzoekmatig reflecteren op de eigen lespraktijk

Vakdidactische kennis

 • De docent kent het referentiekader en is vertrouwd met de inhoud van de referentieniveaus
 • De docent heeft kennis van de aansluitingsproblematiek van de doorlopende leerlijnen rekenen
 • De docent is vakdidactisch onderlegd
 • De docent kent het aanbod van leermiddelen

Vakdidactische kunde

 • De docent is organisatorisch bekwaam
 • De docent ontwikkelt een krachtige leeromgeving voor de student
 • De docent sluit in zijn rekenonderwijs aan bij de onderwijsbehoefte van de student (afstemmen)
 • De docent kan haalbare en hanteerbare doelen voor de student stellen en kan opbrengstgericht werken.
 • De docent kan studenten met rekenproblemen signaleren en begeleiden
 • De docent volgt en begeleidt de rekenontwikkeling van de student

Pedagogische bekwaamheid

 • De docent heeft kennis van de doelgroep studenten waar hij mee werkt.
 • De docent is in staat om studenten te motiveren voor het rekenen.
 • De docent sluit in zijn rekenonderwijs aan bij de interesse van de student
 • De docent kan aansluiten bij de leerstijl van de student (KOLB).

De docent als professional

 • De docent heeft een onderzoekende houding en staat open voor een leven lang leren.
 • De docent werkt samen met collega’s
 • De docent werkt samen met de omgeving
 • De docent is op de hoogte van het rekenbeleid in de school en werkt mee aan optimalisering van het beleid

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE