Competentiegericht onderwijs MBO

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Competentiegericht onderwijs (CGO) is onderwijs dat studenten in staat stelt om de vereiste kennis, vaardigheden en een beroepshouding verwerven. Dit betekent dat zij leren functioneren in een beroepsgerichte situatie.

Per mbo-opleiding is een kwalificatiedossier opgesteld waarin staat aan welke eisen een student moet voldoen om een diploma te krijgen. De overheid stelt deze kwalificatiedossiers vast. Scholen bepalen zelf op welke manier zij hun studenten toerusten op het behalen van het diploma. Een kwalificatiedossier is dus een programma van eisen.

Alle kwalificatiedossiers samen, opgesteld door het onderwijs en bedrijfsleven, vormen de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Deze structuur geeft het kader voor het competentiegerichte onderwijs, dus wat studenten moeten kennen en kunnen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE