Competentie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Competence (english)

Inhoud

Algemeen

Het begrip competentie verwijst naar competent handelen (‘ergens goed in zijn’). Daarmee wordt iets gezegd over wat een professional (hier de leraar primair onderwijs) doet en hoe hij handelt. De eisen waaraan startbekwame leraren basisonderwijs moeten voldoen, worden tegenwoordig in de vorm van competenties beschreven. Iedere leraar basisonderwijs moet niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden, maar ook over een juiste houding om goed binnen zijn beroep te kunnen functioneren.

Competentie van docenten

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) heeft bekwaamheidseisen ontwikkeld voor (aanstaande) leraren basisonderwijs. Deze bekwaamheidseisen zijn beschreven in zeven competenties. Iedere competentie zegt iets over het concrete gedrag dat de leraar in een bepaalde situatie moet kunnen tonen en over de manier waarop het handelen bij dit gedrag kan worden verantwoord. Uiteraard komt het competent zijn als reken-wiskundedidacticus in al deze competenties aan de orde (wanneer je reken-wiskundeonderwijs verzorgt ben je immers actief als leraar). In de beschrijving van de vakdidactische competentie (competentie 3) ligt de nadruk vooral op vakdidactische aspecten van het leraarsberoep. Competenties zijn zo geformuleerd dat steeds kan worden nagegaan hoe ver iemand is in zijn ontwikkeling tot professional. Daarbij kunnen bijvoorbeeld assessments, portfolio’s, vakdossiers of een persoonlijk ontwikkelingsplan gebruikt worden.

Competentie en wiskunde

Voor het onderwijzen van rekenen-wiskunde wordt wel gezocht naar de vakcompetentie van de docent. O.a. in principes als de Kennisbasis wordt dan gezocht naar een solide beschrijving van dergelijke competenties.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE