Commissie leraren 2007

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

 • In 2007 stelt OCW een Commissie leraren in die per 12 september 2007 een advies oplevert.
 • In 2013 stelt OCW een agenda op. Zie Lerarenagenda

Opdracht

In de opdracht aan de commissie:

"Het streven is te komen tot vermindering van de werkdruk en verhoging van de kwaliteit in het onderwijs. Hiervoor zal een actieplan mede gericht op de lange termijn worden geformuleerd. Een breed samengestelde Commissie zal gevraagd worden daarvoor bouwstenen aan te leveren. Onderwerpen die daarbij in samenhang aandacht verdienen zijn: het lerarentekort, kwaliteit lerarenopleidingen, belonings- en functiedifferentiatie, loopbaanperspectief, omvang lestaak, hoeveelheid contacturen, ruimte voor individuele leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en professionaliteit docent, en ruimte voor maatwerk."

Samenstelling

 • Voorzitter: De heer dr. Alexander Rinnooy Kan. Kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad
 • Commissieleden
  • Mevrouw drs. Andrée van Es, Voorzitter GGZ Nederland. In 1993 Voorzitter van de Commissie Toekomst Leraarschap
  • De heer prof. dr. Marc Vermeulen. Directeur IVA, Universiteit Tilburg. Hoogleraar en expert op het gebied van personeelstekorten in de onderwijssector
  • Mevrouw prof. dr. Marijk van der Wende. Hoogleraar Comparative Higher Education Policy Studies aan de Universiteit Twente. Haar leeropdracht betreft de invloed van globalisering en van nieuwe technologie op het hoger onderwijs.
  • De heer prof. dr. Fons van Wieringen. Voorzitter van de Onderwijsraad en hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Mevrouw drs. Annet Kil-Albersen. Voorzitter Stichting Beroepskwaliteit Leraren en heeft jarenlang lesgegeven op een VMBO-school
  • De heer Harry Frantzen. Onderwijsdirecteur VMBO van het Minkema College(VMBO-VWO) in Woerden
  • Mevrouw Floor ter Wal. PO-docente, Delftse Montessorischool in Delft, lid van de Groene Golf
  • De heer Rudi Hoffman. VMBO-docent, Scholengemeenschap Lelystad in Lelystad, Leraar van het Jaar 2006
  • De heer Mustapha Daher. MBO-docent, TeC Amsterdam, technische onderwijsinstelling voor VMBO en MBO in Amsterdam

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE