Commissie Bosker

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer (december 2013) is de kritiek geuit dat de rekentoetsen in het VO en de rekenexamens in het MBO – zoals onder regie van het College voor Examens door CITO opgesteld – geen goede operationalisering zijn van de referentieniveaus rekenen (zie Referentiekader Rekenen. In februari 2014 is een commissie van start gegaan die deze stelling toetst. Indien de commissie tekortkomingen constateert zal de commissie tevens aanbevelingen doen voor toetsontwikkeling vanaf 2014-2015. De commissie wordt verzocht op de volgende vragen een antwoord te formuleren.

  1. Is er bij de rekentoetsen vo en de examens mbo sprake van een goede operationalisering van de referentieniveaus?
  2. Op welke punten schiet die operationalisering tekort?
  3. Welke aanbevelingen doet de commissie voor toetsontwikkeling vanaf 2014-2015?

Personen

  • Roel Bosker (voorzitter), Ria van de Vorle (secretaris)
  • Leon Henkens, Anne van Streun, Jan van de Craats, Marja van den Heuvel
  • Lonneke Boels (docent havo/vwo), Giel Hanraets (docent mbo), Ebrina Smallegange (docent)
  • Jessica Tissink (VO-raad), Jetske Woudstra (MBO-raad)

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE