Cognitief conflict

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Het begrip cognitie staat voor ‘kennis’, voor ‘wat iemand weet’, populair voor ‘wat iemands geestelijke bagage is’. In Van Dale staat bij cognitief onder andere genoemd: ‘de kennis betreffend’.

Wanneer men iemand in een cognitief conflict brengt, dan beoogt men die persoon door een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid aan het denken te zetten, in de verwachting dat er een verdiept inzicht tot stand komt. Juf schept opzettelijk een cognitief conflict wanneer ze op de getallenlijn boven het bord bewust 45 op de plek van 54 hangt. In het gesprek dat daaruit volgt kunnen vooral leerlingen, die nog moeite hebben met de schrijfwijze van bijvoorbeeld vijfenveertig (54), het nodige inzicht verwerven.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE