Coca

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern


Algemeen

Count one count all

Dit door SANPAD gesubsidieerde onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika, in samenwerking met het Freudenthal Instituut.

Om het onderwijzen en leren van rekenen-wiskunde in de aanvangsjaren van het basisonderwijs in Zuid-Afrika te verbeteren richt dit project zich op de ontwikkeling en implementatie van een leerlijnbeschrijving voor het vak rekenen-wiskunde. Deze leerlijn kan beschouwd worden als een middel om een brug te slaan tussen het National Curriculum Statement en de meer concrete bronnen waar de leraar bij het nemen van didactische beslissingen over kan beschikken, zoals reken-wiskundemethoden en de praktijkkennis van de leraar. De "learning pathway" is bedoeld om de leraren een "conceptual educational map" te bieden die zicht geeft op de leerweg die leerlingen afleggen bij het verwerven van getalbegrip en numerieke vaardigheden in de aanvangsjaren van de basisschool.

De in Zuid-Afrika te ontwikkelen en implementeren "pathway" is gebaseerd op de TAL-leerlijn "Hele Getallen" en de ervaringen die hiermee in Nederland zijn opgedaan.

  • projectleider (algemeen), prof.dr. P. Ensor, School of Education, University of Cape Town
  • prof.dr. M. van den Heuvel-Panhuizen, Freudenthal Instituut

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE