Classroom assessment

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek in opdracht van NWO PROO
  • Looptijd 2011-2014
  • Partners: Universiteit Utrecht (Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen) i.s.m. Cito, Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer, Onderwijsbegeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek en Pabo van De Haagse Hogeschool
  • Doel: Verbetering toetspraktijk door middel van onderzoek naar het gebruik van assessmenttechnieken in de reken-wiskundeles op de basisschool

Personen

  • Prof. dr. M.H.A.M. (Marja) van den Heuvel-Panhuizen
  • Michiel Veldhuis, MSc, Universiteit Utrecht

Achtergrond

Het Research & Development onderzoek van het Cito/FIsme Consortium heeft als doel bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs via verbetering van de toetspraktijk van leerkrachten. De huidige stand van zaken van ‘classroom assessment’, ofwel het toetsen door leerkrachten, wordt in kaart gebracht via een online-vragenlijstonderzoek die vooraf wordt gegaan door een literatuurstudie. Vervolgens worden in nauwe samenwerking met leerkrachten, een onderwijsbegeleidingsdienst en een Pabo, assessmentinstrumenten en assessmenttechnieken ontwikkeld die heldere informatie geven aan leerkrachten waarmee zij hun assessmentpraktijk kunnen verbeteren en die hen in staat stelt de informatie die de assessment oplevert te vertalen naar passende instructie. Bij de constructie van de assessmentinstrumenten zal gebruik gemaakt worden van moderne meettheoretische kennis zoals bijvoorbeeld wordt toegepast in adaptieve toetsing. Bij de te ontwikkelen toetstechnieken wordt aangesloten bij de internationale ervaringen op dit gebied.

De bruikbaarheid en effectiviteit van de ontwikkelde instrumenten en technieken worden getoetst in een experimentele setting in groep 5, waarbij via leerlingvolgsysteemgegevens geëvalueerd wordt of de gebruikte instrumenten en technieken leiden tot hogere rekenprestaties. De opbrengsten van dit project voor de praktijk zijn: (1) eenvoudig te gebruiken instrumenten die een niet te grote tijdsinvestering van de leerkracht vergen, die de leerkracht helpen bij het analyseren van leerlingwerk en kennis geven over de oplossingsstrategieën van de leerlingen en (2) een nascholingsmodule waarin effectieve assessment technieken centraal staan.


Tussenstand 2013

Het ICA onderzoek heeft eerste aanwijzingen gegeven dat als leerkrachten assessmenttechnieken gebruiken hun leerlingen extra vooruitgang boeken bij rekenen-wiskunde. In twee opeenvolgende kleinschalige pilots in groep 5 (10 klassen) is vastgesteld dat het gebruik van assessmenttechnieken bij rekenen-wiskunde door de leerkracht samengaat met een prestatieverbetering bij de leerlingen. Leerlingen gingen gemiddeld meer vooruit bij rekenen-wiskunde dan vergelijkbare leerlingen van leerkrachten die geen speciale assessmenttechnieken gebruikten. Op basis van nationaal vragenlijstonderzoek bleek het mogelijk verschillende assessmentprofielen van leerkrachten op te stellen, zo kunnen leerkrachten naar gelang hun assessmentpraktijk ingedeeld worden in de groepen van enthousiaste, niet-enthousiaste, gewone of alternatieve assessoren.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE