Classroom Assessment Scoring System

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Classroom Assesment Scoring System (CLASS) is een observatie-instrument om de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen in kaart te brengen

Achtergrond

  • van de website, april 2013

Het Classroom Assesment Scoring System (CLASS) is een Amerikaans observatie-instrument dat de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) in kaart brengt. CLASS wordt gebruikt om de proceskwaliteit te meten en om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers te verbeteren.

In de omgang met de kinderen werken leid(st)ers aan de vier pedagogische doelen die genoemd worden in de Wet Kinderopvang. Tijdens routinehandelingen zoals verschonen, fruit eten, opruimen is er sprake van interactiemomenten. Het optimaal benutten van dit soort contactmomenten verhoogt de kwaliteit van de interactie. Daartoe is het nodig dat leid(st)ers het belang onderkennen van deze interacties en zich bewust zijn van de mogelijkheden om dit soort contactmomenten te gebruiken. Vervolgens hebben ze voorbeelden en ideeën nodig om hun omgang met de kinderen zo vorm te geven dat het kind er zoveel mogelijk profijt van heeft.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE