CentiQ, Wijzer in geldzaken

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf CentiQ)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

CentiQ, Wijzer in Geldzaken is een platform waarin meer dan 40 organisaties hun krachten bundelen om de consument ‘wijzer in geldzaken’ te maken. Zij zetten zich in om de financiële vaardigheden van consumenten te verbeteren en het financiële inzicht te vergroten zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. CentiQ, Wijzer in Geldzaken is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, consumentenorganisaties, overheden en wetenschap. Hier vindt u een lijst van de partners van CentiQ, Wijzer in geldzaken.

Meer informatie is te vinden op Wijzer in geldzaken.nl

Leerplan 2009

Op woensdag 22 april 2009 presenteerde CentiQ samen met onder andere de Stichting Leerplan ontwikkeling (SLO) en het Cito een basisvisie met daarin een leerplan om het vak financiën op de onderwijskaart te zetten. De basisvisie gaat uit van het spreekwoordelijke 'jong geleerd, is oud gedaan'. "De opvoedingsstijl van ouders heeft grote invloed op het financieel inzicht van jongeren tot 12 jaar", aldus CentiQ.

Leerdoelen Aanbevolen leerdoelen voor kinderen vanaf 8 jaar zijn bijvoorbeeld het kunnen tellen van geld en weten wat sparen en lenen is. Jongeren vanaf 13 jaar moeten leren wat de risico's zijn op geldgebied en hoe ze passende keuzes kunnen maken binnen het eigen budget. Vanaf september 2009 zullen verschillende proefprojecten starten op basis- en vmbo-scholen in de regio's Limburg, Utrecht en Rotterdam.

Onderzoek 2008

Onder 3.941 scholieren in Nederland is in het voorjaar van 2008 een onderzoek gehouden naar hun financieel inzicht en financieel gedrag. Dat onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën en CentiQ, beoogt te traceren welke factoren van invloed zijn op het financieel gedrag van 8- tot 18-jarigen. Een dergelijk inzicht geeft aangrijpingspunten om eventuele lacunes in het bewust en verstandig omgaan met geld op te heffen.

Vijf onderzoeksgroepen:

  • 1 circa 8-10 jaar (gemiddeld 8,9 jaar), groep 5 + 6 basisonderwijs, aantal 1.112
  • 2 circa 10-12 jaar (gemiddeld 11,1 jaar), groep 7 + 8 basisonderwijs, aantal 1.108
  • 3 circa 12-14 jaar (gemiddeld 13,1 jaar), klas 1 + 2 voortgezet onderwijs, aantal 586
  • 4 circa 14-16 jaar (gemiddeld 15,3 jaar), klas 3 + 4 voortgezet onderwijs, aantal 578
  • 5a circa 16-17 jaar (gemiddeld 16,6 jaar), klas 5 + 6 voortgezet onderwijs, aantal 211
  • 5b circa 16-17 jaar (gemiddeld 16,7 jaar), mbo-leerlingen, aantal 346

Opvallende zaken: kinderen geven aan dat ze meer 'sturing' van hun ouders verwachten.

Bekijk de resultaten van dit onderzoek en andere informatie voor het onderwijs op wijzeringeldzaken.nl/onderwijs.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE