Categorie:Fisloaplus2010

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In het kader van de Inhaalslag Taal en Rekenen is over 2010 geinventariseerd wat door Freudenthal Instituut is bijgedragen mbt het onderwerp rekenen.

Opbrengsten 2010

 • Grote Rekendag, in 2010 (985 scholen)
 • Minor Tien-Veertien in 2010: op 2 locaties gedraaid (35 cursisten)
 • Nationale Reken Dagen in 2010 (270 leerkrachten)

IMG_0832.jpg

 • Netwerk rekencoordinatoren in 2010: 3 bijeenkomsten, 30 mensen
 • Oriëntatiecursus rekenen-wiskunde en didactiek (pabo-docenten) in 2010: 12 cursisten, 8 bijeenkomsten
 • Panama Post in 2010: 750 abonnees: 4 jaargangen, 28 artikelen: bijv.:
 • Panama Opleidersdag in 2010: 130 bezoekers
 • Panama Conferentie in 2010: 300 bezoekers
 • Professionalisering in 2010 (aanbod zie [1]):
  • po: begeleiding enkele rekenverbetertrajecten
  • s(b)o: bijeenkomsten speciaal rekenen
  • vo: begeleiding van enkele trajecten (o.a. pilots rekenen, maar ook andere zaken)
  • mbo: cursussen rekenen (zowel basiscursussen als rekenspecialist)
 • Rekenbrief in 2010: (12 edities, 2784 abonnees), ongeveer 700 nieuwe abonnees
 • Rekenlijn in 2010: in september geopend, ongeveer 2000 bezoekers per maand
 • RekenWeb in 2010 (200.000 bezoekers per maand): 12 nieuwe problemen van de maand
 • Wiki reken-wiskunde onderwijs in 2010 (20.000 bezoekers per maand): 200 nieuwe artikelen (totaal ruim 1800 artikelen)
 • zOEFi in 2010, 70 nieuwe abonnees (betalen 200 euro per jaar), 150 nieuwe 'zoefs' (lessen voor klassikaal oefenen)

Vakpublicaties

tal_hele_getallen.jpg

drieslagrekenen.jpg

 • Jonker, V., Hoogland, K., Stelwagen, R. and Wijers, M. (2010). Drieslag Rekenen. Ede: Steunpunt taalenrekenen mbo.

rekentheater.jpg

toetsenrekenen.jpg

rekenwijzeraka.jpg

grafiekenmaker.jpg

rekenlijn.jpg

 • Abels, M., Buijs, K., Fase, A., Lek, A., Jonker, V., Schmidt, V., Van Eerde, D., Van der Zwaart, P. and Wijers, M. (2010). refworks.jpg Rekenlijn. Utrecht: Freudenthal Instituut, SLO en KPC-Groep.

rekenvoort.jpg

 • De Haan, D, Jonker, V., Kuipers W., Wijers, M. (2010). Rekenvoort vmbo Utrecht: Freudenthal Instituut, NVvW.

kennisbasis_po_klein.jpg

rekenvoorthavo.jpg

 • Doorman, M., Van der Kooij, H. e.a. (2010). Rekenvoort havo. Utrecht: NVvW, FI

Overige Vakpublicaties

Wetenschappelijke publicaties

Persoonlijke instellingen
GOOGLE