COW

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Commissie onderwijsvernieuwing wiskunde

In het najaar van 1986 deelde de staatssecreatris van onderwijs en wetenschappen mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas aan Prof. dr. F. van der Blij, de Rijksuniversiteit Utrecht en de Stichting Leerplanontwikkeling ondermeer mede dat ook zij van mening is dat het dringend noodzakelijk is op korte termijn een nieuw wiskundeprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs te ontwikkelen.

1216_klein.jpg

Vervolgens is een projectgroep geformeerd (w1216), een mix van medewerkers van FI en SLO.

Brief van OCW aan Van der Blij, 13 november 1986

Naar aanleiding van uw initiatief voor de ontwikkeling van het wiskunde-onderwijs voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar en ten vervolge op gesprekken d.d. 3-7-1986 en 3-11-1986, deel ik u mee dat het ook naar mijn mening dringend noodzakelijk is dat op korte termijn een nieuw wiskundeprogramma wordt ontwikkeld voor MAVO en LBO en voor de eerst drie leerjaren HAVO en VWO. Daarbij dienen zowel de onderlinge samenhang tussen de schoolsoorten van het voortgezet onderwijs als een goede afstemming op de basisschool en het vervolgonderwijs aandacht te krijgen. Bovendien dient expliciet aandacht te worden besteeds aan het vereiste dat het nieuwe programma ook meisjes voldoende kans op succes biedt.

Als concrete resultaten verwacht ik ten minste:

  • een advies voor een nieuw leerplan wiskunde LBO, MAVO en de eerste drie leerjaren van HAVO en VWO.
  • een advies op grond waarvan een nieuw examenprogramma wiskunde MAVO en LBO (C en D) kan worden opgesteld
  • daarnaast zou moeten worden aangegeven welke aanpassingen nodig zijn in opleiding en nascholing van docenten om het nieuwe programma met succes te onderwijzen

Het lijkt me van essentieel belang dat de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een duidelijke centrale coordinatie.

Als voorwaarden voor dit werkplan gelden de volgende bepalingen:

  • het project kan max. vijf jaar worden gesubsidieerd, te weten van 1-8-1987 tot 1-8-1992.
  • In de uitvoeringsfase zal de commissie verantwoordelijk zijn voor een centrale coordinatie van de werkzaamehden voortvloeiend uit het werkplan.

...

De staatssecretaris (Ginjaar-Maas)


praktischrekenen.jpg

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20121201, digitale versies gepubliceerd
  • 20080320, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE