Common European Framework

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf CEF)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages (english)

Algemeen

Voluit: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

Het Common European Framework (Gemeenschappelijk referentiekader) is ontwikkeld onder auspicien van de Raad van Europa met als doel de beschrijving van taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Steeds meer taalinstituten gebruiken dit referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. De niveaus van het referentiekader zijn ook steeds vaker op certificaten en diploma's aan te treffen.

De niveaus worden beschreven aan de hand van zogenaamde can do statements. Voor ieder niveau wordt per vaardigheid (spreken, luisteren etc.) aangegeven waartoe men in staat is. Het referentiekader is zeer uitgebreid. Naast niveauschalen voor de vier algemene vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen) zijn er diverse schalen voor zeer specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld uitspraak of het houden van presentaties.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE