Burgerschap

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Een burger is iemand die woont in een land, met rechten en plichten
  • Omliggende vraagstukken: kritisch burgerschap, diversiteit, inclusie/participatie

Achtergrond

  • Definitie wikipedia (NL):

Burgerschap, ook wel staatsburgerschap genoemd, is de status van een natuurlijk persoon - meestal voortvloeiend uit de nationaliteit van deze - toegekend door de gebruiken of wetten van een staat, waardoor deze persoon - die vanaf dan burger van die staat wordt genoemd - bepaalde rechten (te onderscheiden in drie categorieën: civiele, politieke en sociale rechten) en plichten verkrijgt.

Burgerschap in het onderwijs

bron: wikipedia (NL) Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 februari 2006 wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen (Wet op het primair onderwijs, artikel 8 lid 3). Aanleiding hiervoor zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de afgelopen decennia. De eerste is individualisering, waardoor de betrokkenheid op elkaar, en op de politiek in het bijzonder is afgenomen. De tweede is de omvangrijke allochtone populatie, die minder bekend is met de burgerschapstraditie.

Door burgerschap een prominente plaats in het onderwijs te geven, hoopt de overheid te bereiken dat individuen, die afkomstig zijn uit de meest uiteenlopende tradities, een gemeenschappelijk perspectief krijgen op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren. Aandacht voor burgerschap in het onderwijs moet ertoe leiden dat jongeren het vermogen en de bereidheid ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap, en dat ze ook daadwerkelijk een actieve bijdrage aan zo’n gemeenschap gaan leveren.

2017

Binnen de discussies over 21ste eeuwse vaardigheden (en ook Onderwijs2032) is er aandacht voor een kritische benadering van burgerschap. Naast de plicht die ouders hebben om hun kinderen op te voeden wordt ook nadrukkelijk deze vraag aan het onderwijs gesteld.

Themabijeenkomst op 3-4-2017 (HU, 14:00): burgerschap en het tegengaan van gescheiden werelden als thema in de lerarenopleidingen.


Burgerschap en rekenen

In het kader van 'kritisch burgerschap' is het van belang dat elke burger werkt aan de eigen Gecijferdheid. Afhankelijk van het standpunt inzake de doelen van wiskundeonderwijs krijgt dit meer of minder ruimte binnen het reken-wiskunde curriculum po-vo-mbo.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE