Brugproject Ruud de Moor Centrum

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Project in 2011 van Ruud de Moor Centrum
  • Doel: Leraren gebruik te laten maken van wetenschappelijke kennis om hun praktijk mee te verbeteren.

Achtergrond

Bedoeling is om de meest recente wetenschappelijke inzichten in kaart te brengen en te vertalen naar een toepassingsgericht en vooral voor docenten toegankelijk geschreven kennisdocument, begeleid met links naar websites, blogs, etc. Concreet zullen wetenschappelijk artikelen bewerkt worden tot heldere teksten en of tools zodat docenten deze kennis eenvoudig kunnen gebruiken. Het is belangrijk dat docenten steeds meer evidence informed werken. Dat kan alleen als docenten toegang krijgen tot inzichten uit de wetenschappelijke literatuur.


Onderwerp: Mini-games voor rekenen

Kinderen spelen online games vooral als tijdverdrijf, waarbij het gaat om de uitdaging en het sociale aspect. Binnen het onderwijs worden online games weinig ingezet. Wat is er eigenlijk bekend van de mogelijkheden tot inzet van online games in het rekenonderwijs?

  • Belang leerkracht. Het is mogelijk om computerspelletjes in te zetten als onderdeel/aanvulling op de reken-wiskunde les. Anno 2011 zetten veel leerkrachten de computer op deze manier in. Vanuit de literatuur wordt ondersteuning gevonden voor dit type gebruik van de computer.
  • Centraal begrip: Flow

Onderwerp: Onderzoekend leren

Zie Onderzoekend leren (brugproject) (poging zomer 2011)

Onderwerp: Oefenen met de computer

Het is belangrijk dat vaardigheden worden geoefend. In alle basisschoolmethoden voor rekenen is er veel aandacht voor oefenen, maar zijn er wel accentverschillen (hoe vaak, hoe veel variatie en dergelijke) Oefenen mag nooit los komen te staan van het inzicht dat wordt nagestreefd met het oefenen. Probeer oefeningen te vinden die motiverend voor de leerlingen zijn. Oefenen met behulp van computer-spelletjes kan heel motiverend werken.

  • Belang leerkracht: Extra mogelijkheden om leerlingen gemotiveerd te laten oefenen
  • Centraal begrip: Oefening

Onderwerp: Digibord en rekenen

Op steeds meer basisscholen zijn klaslokalen uitgerust met digitale schoolborden. Hoewel een groeiende hoeveelheid onderzoeksliteratuur ingaat op de mogelijkheden van dit medium in het algemeen, is weinig informatie beschikbaar over de specifieke inzet bij rekenen-wiskunde. De kansen die daar liggen, lijken niet beperkt te zijn tot het oefenen van vaardigheden. Juist waar het de begripsvorming betreft, die plaatsvindt in interactieve onderwijsvormen, lijkt het digitale schoolbord een in potentie geschikt medium. De vraag is echter op welke manier deze potentie kan worden benut.

  • Belang leerkracht: Verrijking van rekenlessen door interactieve en digibord-ondersteunde discussies
  • Centraal begrip: interactie


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE