Brongebieden

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Onafhankelijk van elkaar blijken in de verre geschiedenis van de mensheid groepen mensen met soms heel uiteenlopende verschillende culturele achtergronden toch dezelfde wiskunde uit te vinden. Blijkbaar waren deze vondsten elementair en praktisch nodig om in samenlevingen van toen te kunnen overleven. De wiskundige Alan Bishop heeft deze gezamenlijke wiskundige activiteiten gegroepeerd en deze de naam van brongebieden gegeven. Deze brongebieden kunnen binnen de juiste visie, op hoe mensen wiskunde construeren en leren, geschikt gemaakt worden om in te zetten tot leeromgevingen van jonge kinderen die aan het begin zijn van hun ontwikkeling op het vakgebied rekenen-wiskunde.

De zes brongebieden zijn:

1. Tellen

2. Meten

3. Oriënteren in ruimte en tijd

4. (Technisch) construeren

5. Spelen en spelletjes doen

6. Redeneren en uitleg geven.

Bij het voorbereiden en uitvoeren van wiskundige activiteiten met kleuters probeert men steeds verschillende brongebieden geïntegreerd aan de orde te laten komen. Bij de verdere ontwikkeling van kinderen raken de brongebieden steeds meer naar de achtergrond en verschijnen de leerstofdomeinen (zoals rekenen tot 20 of rekenen met procenten).


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE