Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap.

Het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap is 1 oktober 2006 verschenen. Dit document is verbonden aan de kwalificatiedossiers die volgens het vernieuwde format worden ontwikkeld.

Nieuwe versie 2009

Op 16 juni 2009 heeft de Mbo raad een advies met een nieuw voorstel voor het brondocument LLB gepresenteerd. Verantwoordelijkheid voor inhoud, vormgeving en toetsing komt bij de scholen te liggen. Voor burgerschap worden drie gebieden benoemd:

  • politiek-juridisch,
  • economisch
  • sociaal maatschappelijk

Aandacht voor leren&Loopbaan vindt plaats binnen het hele CGO. Taal en rekenen worden niet in het brondocument vastgelegd. Het 'Burgerschapsniveau' rekenen (uitgedrukt in termen van het Referentiekader Rekenen) zal vanaf 2010/2011 in de kwalificatiedossiers worden opgenomen.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE