Breuken (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Verhoudingen
Thema's Breuken
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
In het alledaagse gebruik worden voornamelijk eenvoudige breuken als de helft, een derde en een kwart gebruikt. In andere gevallen worden andere vormen gebruikt, bijvoorbeeld procenten.

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
Breuken kunnen verschillende betekenissen hebben. Grofweg gaat het daarbij om weergave van verhoudingen en van resultaten van metingen en verdelingen. In de realiteit komen breuken vooral voor in meetsituaties en verdeelsituaties. Bij rekenen-wiskunde op de basis-school worden meer precies zes verschijningsvormen onderscheiden: een deel van een geheel, een deel van een hoeveelheid, een meetgetal, de uitkomst van een (eerlijke) verdeling, een verhouding en een rationaal getal (formeel rekengetal) (Streefland, 1983; Buijs e.a., 1996; Treffers e.a., 1994; Keijzer 2003).

Sommige van deze verschijningsvormen komen overeen met die van gehele getallen (zoals meetgetal), terwijl andere specifiek bij breuken voorkomen (bijvoorbeeld deel van een ge-heel). Uit de verschijningsvorm verhouding blijkt de samenhang tussen de subdomeinen ver-houdingen en breuken. De verschijningsvormen sluiten elkaar overigens niet uit. Zo kan de uitkomst van een verdeling (3 pizza’s verdelen met 4 kinderen) een deel van een geheel (3/4 pizza) opleveren.

Verwijzingen

Proefschrift waarin de didactiek van breuken op de basisschool wordt onderzocht als een 'mathematiserend' proces
Verslag (theoretische verhandeling) van een exploratief onderzoek van het domein breuken op de basisschool.
In de serie Proeve-publicaties zijn de officiële kerndoelen voor 'rekenen-wiskunde in het basisonderwijs' nader uitgewerkt tot een voorstel voor een nationaal onderwijsprogramma. Daarbij is gebruik gemaakt van wat de bestaande series leerboeken thans bieden. Maar ook internationale onderzoeksgegvens zijn in de voorgestelde leergangen betrokken. Tevens zijn de Proeve-studies gebaseerd op onderzoek dat door het Freudenthal Instituut is geïnitieerd, onder meer via afstudeeronderzoek van doctoraalstudenten en dissertaties.

Voor de praktijk betekent dat:


Verwijzingen

  • Buijs, K., Bokhove, J., Keijzer, R., Lek, A., Noteboom, A. and Treffers, A. (1996). refworks.jpg De Breukenbode. Enschede/Utrecht: SLO, FI, Cito.
Breukenleergang voor de basisschool


Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen

Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links

  • Breuken (wiki reken-wiskunde onderwijs)
stop know
Persoonlijke instellingen
GOOGLE