Blokkendoos SLO

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De Blokkendoos KSE (Kwalificatie Structuur Educatie) beschrijft 17 leergebieden welke weer zijn onderverdeeld in domeinen of deelleergebieden. Elk domein is weer onderverdeeld in een aantal blokken. Een blok of onderwijseenheid is een cluster van logisch bij elkaar horende eindtermen en/of doelstellingen.

De Blokkendoos bevat bevat per leergebied twee schematische overzichten:

  • Een schematisch overzicht van de blokken of onderwijseenheden gerangschikt op KSE-niveau en op domein.
  • Een overzicht waarin de samenhang tussen de diverse blokken is aangegeven.

De Blokkendoos is gemaakt als hulpmiddel voor het ontwikkelen van (standaard)trajecten en cursussen of om reguliere opleidingen als de Tweede Fase havo-vwo gestalte te geven. Er is niet een zaligmakende manier om de Blokkendoos te gebruiken.

Niveau's

Niveau 1,2,3,4

  • Meetkunde
  • Rekenen
  • Algebra
  • Informatieverwerking

Niveau 5,6

  • Tabellen grafieken en formules
  • Statistiek en kansrekening
  • (Ruimtelijke) meetkunde
  • Grafen en matrices


Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE