Beter Onderwijs Nederland

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Organisatie (opgericht in 2006) van docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs, die uit ontevredenheid met het onderwijs in 2006 voorstellen doen om tot verbetering te komen.

Achtergrond

van de website van BON:

De vele onderwijsvernieuwingen in ons land hebben niet gebracht wat er door sommigen van werd verwacht. Integendeel, door falend overheidsbeleid, verkeerde bestuurs- en organisatiestructuren en inadequate didactische modellen is er inmiddels sprake van een ernstige vakinhoudelijke verschraling van het onderwijs, worden de motivatie en kundigheid van leraren en docenten ondermijnd, vallen teveel leerlingen en studenten vroegtijdig uit en daalt het niveau van vrijwel alle opleidingen.
Hoewel de resultaten van alle vernieuwingen ronduit zorgwekkend zijn, gaat de regerende kaste in onderwijsland onverdroten voort op de ingeslagen weg en worden de kritiek en wensen van vele vakdocenten, ouders en studenten nauwelijks serieus genomen. Het wordt dan ook hoog tijd dat we onze krachten bundelen om een tegenbeweging op gang te brengen tegen de voortschrijdende verloedering van het onderwijs in ons land.
Daartoe hebben wij de Vereniging Beter Onderwijs Nederland opgericht. De vereniging is bestemd voor alle leraren en docenten, ouders, leerlingen, studenten, en onderwijsinstellingen, die met ons van mening zijn dat het onderwijs in Nederland het meeste is gebaat bij gekwalificeerde en inspirerende vakdocenten die de vrijheid krijgen naar eer en geweten gedegen vakinhoudelijk onderwijs te geven.

BON en rekenen: BRON

BON besteedt specifieke aandacht aan het reken-onderwijs door o.a. een conferentie te organiseren met de naam Beter RekenOnderwijs Nederland op 22 november 2008.

In 2008 is de Stichting Goed Rekenonderwijs opgericht.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE