Betaal gepast (mini-game)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In dit spel wordt er van de leerling gevraagd het getoonde bedrag neer te leggen. Echter kan er alleen gebruik gemaakt worden van gegeven briefjes en munten.

screenshot_color_nl.jpg

Werking spel

Ook in dit spel wordt bij een goed antwoord een blij gezichtje getoond en bij een verkeerd antwoord een verdrietig gezichtje. Echter krijgt de leerling bij een verkeerd antwoord nog keer de mogelijkheid om zijn antwoord te verbeteren, waardoor het verdrietige gezichtje toch nog kan veranderen in een blij gezichtje.

Niveau

In dit spel is de leerling niet vrij in de manier waarop hij het betaald, de leerling moet het bedrag zien neer te leggen aan de hand van de gegeven biljetten en munten. Tevens wordt de leerling gevraagd bedragen neer te leggen die op kunnen lopen tot € 500,-. Ook kunnen er kommagetallen worden gevraagd. De leerling moet hierdoor bekend zijn met alle mogelijke biljetten en munten tot € 500,- en moet kennis hebben van kommagetallen.

Leerlijnen

Door middel van dit spel wordt gewerkt aan kerndoel 24, namelijk ‘de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het oplossen van ‘problemen in verband met de structuur van getallen (bijv. Hoe kun je € 12,- betalen?)’.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 26, namelijk ‘de leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘tellen en vergelijken van gestructureerde hoeveelheden’. Hierbij gaat het eveneens om het tellen met de indeling die geld heeft.

Ook wordt er gewerkt aan kerndoel 27, namelijk ‘de leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘optellen en aftrekken tot 100, op basis van inzicht in de structuur van de telrij en aan de hand van bijvoorbeeld de tientallig ingedeelde kralenketting of geld en gebruik makend van de lege getallenlijn’.

Deze leerlijnen zouden moeten worden ontwikkeld bij leerlingen uit groep 3 en 4. Voor sommige leerlingen kan het helpen wanneer zij een lege getallenlijn erbij mogen gebruiken!

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE