Beroepsvereniging NT2

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal NT2 (BVNT2)

Achtergrond

  • website, februari 2015

Ieder vak heeft een beroepsvereniging en een erkend diploma. NT2, met een groot werkveld in de beroeps- en volwasseneneducatie en in het voortgezet onderwijs, had dat lange tijd niet. Dat is echter veranderd. Na een korte periode van voorbereiding is op 28 januari 2003 de beroepsvereniging van docenten NT2 opgericht.

Waar wil de beroepsvereniging zich mee bezig houden?

  • informatie-uitwisseling. Een website met informatie, publicaties in LES en andere vakbladen, een archief, onderlinge informatie-uitwisseling (lesideeën, lesmateriaal) op 'virtuele ontmoetingsplaatsen', een discussieplatform, studiewerkgroepen rond bepaalde actuele thema's, attenderen op nieuwe publicaties en lesmateriaal en zo verder.
  • belangenbehartiging. opstellen van kwalificaties voor NT2-docenten, registratie als erkend docent, fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner van politiek en overheidsinstanties, als trefpunt voor docenten, afnemers (cursisten / studenten) en instellingen, als belangenbehartiger van het NT2 vakgebied.
  • deskundigheidsbevordering. ondersteuning bij scholings- en ontwikkelingsvragen, visie-ontwikkeling, NT2-(na)scholingsaanbod in kaart brengen, studiedagen en NT2-conferentie (mede)organiseren, studiereizen, collega's informeren over recent onderzoek.


Verwijzingen

  • Janssen-van Dieten, A. (2005). Docent Nederlands als Tweede Taal (NT2). Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal NT2. Januari 2005
  • Raamwerk Docent Basisvaardigheden

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE