Beroepskolom

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Het is de verwachting dat het aantal leerlingen dat van havo en vwo overstapt naar het hbo voorlopig niet stijgt. De groei moet dus komen uit een betere doorstroom van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. OCW en het beroepsonderwijs werken samen om de route van vmbo via mbo naar hbo te verbeteren. Die route wordt kortweg de beroepskolom genoemd. Betere doorstroom betekent dat meer leerlingen sneller en op een goed niveau beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt.

Op dit moment vallen nog teveel leerlingen tijdens hun studie uit of kiezen ze niet voor een vervolgopleiding. Een belangrijke reden is dat de aansluiting tussen de onderwijsprogramma’s van de verschillende schooltypen onvoldoende is. OCW geeft daarom meer ruimte aan scholen om hun eigen onderwijsaanbod te bepalen en inhoudelijk beter af te stemmen. Daarnaast zijn er pilots gestart met Associatie-degreeprogramma’s. Dit geeft studenten de kans om in twee jaar een wettelijke graad te behalen met een opleidingsniveau tussen mbo-4- en hbo-bachelorniveau in.

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE