Bekwaamheidseisen leraren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

De officiële versie van de bekwaamheidseisen voor leraren - per 1 augustus 2006 in werking getreden - staat in de Algemene maatregel van bestuur (AMVB) bij de wet BIO.

Vanuit de vakdidactiek is er een continue zorg wat betreft de vakdidactische invulling (hoeveel kennis w.b. vakdidactiek wiskunde/rekenen klinkt door in dergelijke profielen?).

Herijking 2012

In 2012 is vanuit de Onderwijscooperatie een herijking geschreven.

Ontstaan 2006

SBL is (in 2006) door OCW gevraagd om een overkoepelend project te trekken, waarin wordt uitgezocht hoe in het kader van de wet BIO voor specifieke beroepsgroepen binnen het onderwijs specifieke kwaliteitskenmerken kunnen worden vastgesteld (ivm registratie en kwalificering). Voor rekenen/wiskunde heeft dit uitgemond in het project WiVa (wiskundedocent vakvaardig).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE