Beginsituatie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Met de beginsituatie van leerlingen wordt aangegeven vanuit welk vertrekpunt zij aan het onderwijs gaan deelnemen. De beginsituatie geeft aan de leraar de informatie die nodig is bij het kiezen van de leerstof en het organiseren van het onderwijs. Maar er komt meer bij kijken omdat onderwijs meer is dan leerstof en klassenmanagement. Zo kunnen onder andere eerdere ervaringen met gehanteerde werkvormen, het moment van de dag, de lokaliteit waar het onderwijs plaatsvindt, het pedagogisch klimaat in de klas en de interesse van de kinderen ook een plaats krijgen in de beschrijving van de beginsituatie. Bij rekenen-wiskunde kan een beeld van de (reken-wiskundige) beginsituatie van leerlingen in kaart gebracht worden door bijvoorbeeld te onderzoeken welke aanpakken leerlingen gebruiken bij het oplossen van reken-wiskunde problemen en welke niveaus van oplossen ze daarbij gebruiken. Ook geeft een nauwkeurige bestudering van de (handleiding bij de) gebruikte rekenmethode aanwijzingen over de beginsituatie van de leerlingen en hoe de leraar daarmee om kan gaan.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE