BedrijfsDOT

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Bedrijfsdot)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Een initiatief (2015) van de STEM Teacher Academy (Platform Beta techniek)
 • Een groep samenwerkende docenten (vo) met extra aandacht voor het beroepsperspectief (de World of Work).
 • Hieronder staat beschreven hoe dit is uitgewerkt in zogenaamde bedrijfsdot (een DOT is een Docent Ontwikkel Team).

Achtergrond

 • tekst maart 2015

In de BedrijfsDOT ga je als bètadocent lessen ontwikkelen met inbreng van professionals uit het bedrijfsleven. Het doel van de lessen is om de bètavakken te verrijken met authentieke contexten.

Variant Beta Partners (Amsterdam), 2014-2016

 • Organisatie via Beta Partners
 • In de vorm van een College Tour
 • 6 scholen, 12 docenten
 • 5 bijeenkomsten roulerend bij de scholen
 • Elke school werft een bedrijf/professional voor een college
 • Thema's voor collega worden door docenten en professionals bedacht en uitgewerkt. De thema's relateren aan concent/context van de vakken
 • De docenten ontwikkel samen met de professionals een gastles of college

Variant U-talent (Utrecht), 2014-2016

Vakdidactici van de UU (Freudenthal Instituut) en HU begeleiden de BedrijfsDOT.

Bètadocenten van verschillende vakken gaan tijdens de BedrijfsDOT zelf 1 of 2 lessen ontwerpen. De lessen baseer je op contexten uit het bedrijfsleven. Professionals uit het bedrijfsleven dragen contexten aan en gaan in gesprek met de deelnemers over de concrete werksituatie. Als bètadocent maak je de verbinding met het schoolcurriculum van je vak. Vakdidactici van het Freudenthal Instituut begeleiden de BedrijfsDOT. DOT staat voor Docent Ontwikkelteam: je gaat ontwikkelen, maar ook daadwerkelijk uitproberen in je eigen les.

Verrijkende lessen Bij het ontwikkelen van de lessen is er aandacht voor aansluiting op het curriculum van de betreffende bètavakken, onderzoekend leren en voor de manier waarop de bètavakken in een concrete werksituatie gebruikt worden. Om de verbinding met de beroepspraktijk te realiseren, hebben de lessen de volgende kenmerken:

 • Leerlingen krijgen een professionele rol in de lessen, als ‘werknemers’ op de werkvloer.
 • Leerlingen voeren activiteiten uit die vergelijkbaar zijn met activiteiten die gewoonlijk door werknemers gedaan worden.
 • Leerlingen werken aan een product waarbij ze wiskundige en natuurwetenschappelijke kennis creatief kunnen inzetten.

Deze kenmerken zijn gebaseerd op kennis die binnen het Europese Mascil project (www.mascil-project.eu) ontwikkeld is. Op de MaScil website zijn ook voorbeelden van lesmateriaal te vinden. MaScil, waarin het Freudenthal Instituut participeert, verbindt onderzoekend leren met beroepspraktijken, waardoor de bètavakken meer betekenis krijgen voor leerlingen en hun interesse in een loopbaan in die vakken gestimuleerd wordt.

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20151126, update n.a.v. NAB Mascil
 • 20150317, update
 • 20140921, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE