Basisvaardigheden

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Het woord basisvaardigheden verwijst in deze wiki reken-wiskundeonderwijs naar drie betekenissen.

1. Definitie

De naam basisvaardigheden roept ten onrechte de gedachte op dat het hier alleen vaardigheden, het handelen dus, zou betreffen. Maar basisvaardigheden bestaan uit de kennis van feiten ( 5 x 7 = 35) en procedures (hoe kun je 8 x 7 uitrekenen). Daarnaast moet het ‘weten’ van deze zaken gepaard gaan met de vaardigheid van het handelen met gebruikmaking van dat ‘weten’. Bij de basisvaardigheden van het rekenen denkt men vooral aan het rekenen:

  • optellen
  • aftrekken
  • tafels van vermenigvuldiging
  • verdelen

met hele getallen tot honderd.


2. Publicaties: Basisvaardigheden

3. Website

De website www.basisvaardigheden.nl (Expertise Basisvaardigheden) is opgericht in het kader van het Landelijk Actieplan Autochtone Nederlanders, 2003 - 2006. De opdrachtgever van het Actieplan is de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE