Basisontwikkeling

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Basisontwikkeling is de uitwerking van de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs (zie ook Vygotksy voor de onderbouw van de basisschool (groep 1 tot en met groep 4). Binnen basisontwikkeling streeft men naar een vakoverstijgend en vakintegrerend aanbod. Dit aanbod wordt beschreven aan de hand van vijf kernactiviteiten: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees-schrijfactiviteiten en reken-wiskundige activiteiten. Bij het ontwerpen van onderwijsactiviteiten streeft men ernaar ieder van de vijf kernactiviteiten zoveel mogelijk gelijkwaardig en geïntegreerd binnen thema’s aan de orde te laten komen.

Geschiedenis

In 1990 startte Frea Janssen-Vos onder de noemer basisontwikkeling een didactische aanpak die aanvankelijk met name gericht was op het onderwijs aan kleuters. Gaandeweg breidde dit concept zich uit tot de hele onderbouw en ook tot de midden- en bovenbouw en peuters. De belangrijkste bedoeling van basisontwikkeling is het bevorderen van de brede ontwikkeling waarin zaken als initiatieven nemen, creativiteit in denken en handelen, talige communicatie, ingroeien in de sociale omgeving, materieel handelen voortzetten in verbaal en mentaal handelen een belangrijke rol spelen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE